Print this page
-->

2018-2019 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR

02 Şubat 2018

MEVLANA 2018-2019 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

 

Başvuru Koşulları:

 1. Lütfen ilanı sonuna kadar okuyunuz.
 2. Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarına gidecek olan öğrencilerin gidecekleri ülkenin vatandaşı olmamaları ve Üniversitemize gelecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmamaları gerekmektedir.
 3. Öğrenciler %50 Genel Not Ortalaması ve %50 Yabancı Dil Puanı ile oluşan Mevlana Puanına göre değerlendirmeye alınacaktır. Kabul edilen öğrenci ve akademik personel sayısı YÖK’ün üniversitemiz için vereceği kontenjan ile sınırlandırılacaktır.
 4. Mevlana Değişim Programı, Avrupa Birliği üyesi olmayan ve KKTC dışındaki ülkeleri kapsamaktadır.
 5. Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler faydalanamazlar. Yabancı uyruklu öğrenciler programdan faydalanabilir.
 6. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bu programdan faydalanamazlar. Doktora öğrencileri doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde ve tez önerisi savunmasına girilmesi gereken dönemde programdan faydalanamazlar.
 7. Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması gerekmektedir.
 8. İkinci öğretimde okuyan öğrenciler programdan faydalanabilir.
 9. ÖYP Araştırma Görevlileri programdan öğrenci olarak faydalanabilir.
 10. Araştırma görevlileri programdan öğrenci olarak faydalanabilir.
 11. Daha önce Mevlana Öğrenim Görme Faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan bursuz olarak faydalanabilir.
 12. Daha önce Erasmus faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan burslu olarak faydalanabilir.
 13. Üniversitemizde Farabi öğrencisi olarak bulunan öğrenciler ancak kendi kurumlarından başvuru yapabilir.
 14. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması (2.5/4.00) olması gerekmektedir.
 15. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması (3.00/4.00) olması gerekmektedir.
 16. Program hakkında sıkça sorulan sorular için tıklayınız.

                  

 

 Başvuru İçin Yapılması Gerekenler:

 1. Mevlana Değişim Programı Güncel Akademik Takvimi;

          BAŞVURU TARİHLERİ:        05 ŞUBAT 2018  -    5 MART 2018

         

 

 1. 10.02.2016 tarihli YÖK Yürütme Kurulu kararlarına göre üniversitemiz Mevlana Değişim Programı kapsamında protokol imzaladığımız ülkelere giden/gelen öğrenci ve gelen öğretim elemanı için değişime yönelik verilen toplam kontenjanın %20’si Kırgızistan, Azerbaycan ve Kazakistan ülkeleri için tahsis edilirken, %80’i anlaşma yaptığımız Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk ve İran ülkeleri için tahsis edilmiştir. Bu %80’lik kontenjan kapsamındaki ülkelerle değişim için öğrencilerimizden yabancı dil belgesi istenmektedir. Bu nedenle başvuran öğrencilerimizden onların dil seviyelerini gösteren YDS, KPDS, ÜDS, TOEFL vb. sınavlarından alınmış en az B2 düzeyinde dil belgesi ya da herhangi bir dil belgesi istenmektedir.

 

 1. 15 Nisan 2016 tarihinden itibaren Mevlana Değişim Programı’na başvuruda bulunan tüm öğrencilerin Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yapacağı Yabancı Dil Yeterlilik sınavına girmeleri zorunludur ancak, YDS, KPDS, ÜDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan 60 puan ve üstü almış öğrenciler sınava girmek zorunda değildirler ve almış oldukları puanlara göre sıralamaya gireceklerdir. Ayrıca, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yapmış olduğu yeterlilik sınavından (proficiency testi) son iki yıl içinde 100 üzerinden en az 60 puan almış olanlar da sınavdan muaf tutulacaklardır. Bu öğrencilerin,  Sınav sonuçlarını gösteren belgeyi Mevlana Ofisine, başvuru evraklarıyla birlikte teslim etmeleri veya gerekli evrakları This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine mail atmaları gerekmektedir.

 

 1. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerimiz http://www.yok.gov.tr/web/mevlana/belgeler/ adresinden indirecekleri “Aday Öğrenci Başvuru Formunu” ve “Öğrenci Bilgi Formunu” doldurup çıktısını aldıktan sonra imzalayarak Koordinatörlüğümüze aşağıdaki belgeler ile birlikte ulaştırmaları gerekmektedir.

 

           Başvuru için teslim edilmesi gereken belgeler:

       1.Öğrenci Bilgi Formu

 1. Aday Öğrenci Başvuru formunun imzalı çıktısı
 2. Onaylı Transkript
 3. Yabancı Dil Belgesi

 

 

 

          Başvuru formunu doldururken sadece 2 üniversite tercihinde bulunabilirsiniz. İlk tercihiniz

öncelikli olarak değerlendirilecektir. Üniversitemizin anlaşmalı olduğu ülke ve üniversite

isimlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

          Üniversitemizin Mevlana Değişim Programı protokol listesi için tıklayınız:

 

 

 1. Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

      

 

 

 

NOT: İlgili dil puanının “Aday Öğrenci Başvuru Formuna” işlenmiş olması gerekmektedir.

 1. Eksik evrak veya imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru tarihlerinde YÖK takvimi uygulandığından bir değişiklik yapılmayacaktır. Öğrenciler ilanları kendileri takip etmekle yükümlüdür
 2. Değerlendirmede yukarıdaki başvuru şartlarına sahip, başvuru yapan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak mevcut kontenjanlara uygun olarak seçim gerçekleştirilir
 3. Yapılacak seçim 2018-2019 Akademik Yılı “güz” veya “bahar” (1 Dönem) dönemleri için olacaktır.
 4. Öğrenciler gitmek istedikleri dönemi başvuru formunda belirtmelidir.  2018-2019 Akademik Yılı için başka bir seçim dönemi şu an için planlanmamıştır. YÖK Başkanlığı gerekli gördüğü takdirde ilana tekrar çıkılabilir.   

 

   Önemli Bilgilendirme

Mevlana Koordinatörlüğü tarafından YÖK'e gönderilecek listede yer alan öğrenciler “aday öğrenci” statüsündedir. Üniversitemizden yurtdışına gitmek için seçilen aday öğrenciler gitmek istedikleri üniversiteden “kabul mektubu” ve “öğrenim protokolü”nü onaylatmalıdır. Bu iki aşamanın tamamlanmasıyla öğrenci Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmaya hak kazanır.

 

Burslar

Yurtdışındaki Yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize gelecek olan öğrencilere aylık 1,000,00 TL burs ödenecektir.

Öğrencilere ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. Öğrencinin gideceği ülkeye göre belirlenen burs tutarının %80'i kadar bir ön ödeme yapılır. Geri kalan %20'lik burs tutarının ödemesi, başarılı olunan derslerin toplam kredisinin, almakla yükümlü olunan tüm derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır. Aylık burs miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

                                                               GİDEN ÖĞRENCİ BURS MİKTARLARI

                               ÜLKE

        ÖDENECEK AYLIK BURS MİKTARI

Kırgızistan

1200 TL

Kazakistan

1200 TL

Azerbaycan

1100 TL

İran

1100 TL

Arnavutluk

1300 TL

Sırbistan

1300 TL

Makedonya

1300 TL

Bosna Hersek

1300 TL

Pakistan

1100 TL

Afganistan

1100 TL

Endonezya

1300 TL

Moldova

1300 TL

Sudan

1200 TL