-->

Mevlana Değişim Programı Başvuruları Başlıyor

30 Ocak 2019

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2019-2020 AKADEMİK YILI İÇİN ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 

 

Başvuru Koşulları:

 1. Lütfen ilanı sonuna kadar okuyunuz.
 2. Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarına gidecek olan öğrencilerin gidecekleri ülkenin vatandaşı olmamaları ve Üniversitemize gelecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmamaları gerekmektedir.
 3. Öğrenciler %50 Genel Not Ortalaması ve %50 Yabancı Dil Puanı ile oluşan Mevlana Puanına göre değerlendirmeye alınacaktırKabul edilen öğrenci ve akademik personel sayısı YÖK’ün üniversitemiz için vereceği kontenjan ile sınırlandırılacaktır.
 4. Mevlana Değişim Programı, Avrupa Birliği üyesi olmayan ve KKTC dışındaki ülkeleri kapsamaktadır.
 5. Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler faydalanamazlar. Yabancı uyruklu öğrenciler programdan faydalanabilir.
 6. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bu programdan faydalanamazlar. Doktora öğrencileri doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde ve tez önerisi savunmasına girilmesi gereken dönemde programdan faydalanamazlar.
 7. Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması gerekmektedir.
 8. İkinci öğretimde okuyan öğrenciler programdan faydalanabilir.
 9. ÖYP Araştırma Görevlileri programdan öğrenci olarak faydalanabilir.
 10. Araştırma görevlileri programdan öğrenci olarak faydalanabilir.
 11. Daha önce Mevlana Öğrenim Görme Faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan bursuz olarak faydalanabilir.
 12. Daha önce Erasmus faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan burslu olarak faydalanabilir.
 13. Üniversitemizde Farabi öğrencisi olarak bulunan öğrenciler ancak kendi kurumlarından başvuru yapabilir.
 14. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması (2.5/4.00) olması gerekmektedir.
 15. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması (3.00/4.00) olması gerekmektedir.
 16. Program hakkında detaylı bilgi almak için YÖK Mevlana sayfasını veya üniversitemiz Mevlana sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

 

 

 Başvuru İçin Yapılması Gerekenler:

 1. Mevlana Değişim Programı Ön Başvuru için Akademik Takvimi;

          BAŞVURU TARİHLERİ:        04 ŞUBAT 2019  -    8 MART 2019

                   

 

 1. 15 Nisan 2016 tarihinden itibaren Mevlana Değişim Programı’na başvuruda bulunan tüm öğrencilerin Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yapacağı Yabancı Dil Yeterlilik sınavına girmeleri zorunludur ancak, YDS, KPDS, ÜDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan 60 puan ve üstü almış öğrenciler sınava girmek zorunda değildirler ve almış oldukları puanlara göre sıralamaya gireceklerdir. Ayrıca, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yapmış olduğu yeterlilik sınavından (proficiency exam) son iki yıl içinde 100 üzerinden en az 60 puan almış olanlar da sınavdan muaf tutulacaklardır. Bu öğrencilerin,  Sınav sonuçlarını gösteren belgeyi Mevlana Ofisine, başvuru evraklarıyla birlikte teslim etmeleri veya gerekli evrakları This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine mail atmaları gerekmektedir.

 

 1. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerimiz “Aday Öğrenci Başvuru Formunu” ve “Öğrenci Bilgi Formunu doldurup çıktısını aldıktan sonra imzalayarak Koordinatörlüğümüze aşağıdaki belgeler ile birlikte ulaştırmaları gerekmektedir.

 

           Başvuru için teslim edilmesi gereken belgeler:

 1. Öğrenci Bilgi Formu
 2. Aday Öğrenci Başvuru formunun imzalı çıktısı
 3. Onaylı Transkript
 4. Yabancı Dil Belgesi

 

 

 

          Başvuru formunu doldururken sadece 2 üniversite tercihinde bulunabilirsiniz. İlk tercihiniz

öncelikli olarak değerlendirilecektir. Üniversitemizin anlaşmalı olduğu ülke ve üniversite

isimlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Üniversitemizin Mevlana Değişim Programı protokol listesi için tıklayınız:

 

 1. Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

    

 

 

 

NOT: İlgili dil puanının “Aday Öğrenci Başvuru Formuna” işlenmiş olması gerekmektedir.

 1. Eksik evrak veya imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru tarihlerinde YÖK takvimi uygulandığından bir değişiklik yapılmayacaktır. Öğrenciler ilanları kendileri takip etmekle yükümlüdür
 2. Değerlendirmede yukarıdaki başvuru şartlarına sahip, başvuru yapan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak mevcut kontenjanlara uygun olarak seçim gerçekleştirilir
 3. Yapılacak seçim 2019-2020 Akademik Yılı “güz” veya “bahar” (1 Dönem) dönemleri için olacaktır. Öğrenciler programdan 1 dönem burslu olarak faydalanabilirler. Bir dönem burslu olarak değişime katılan öğrencilerin aynı akademik yılı içinde 1 dönem de burssuz olarak değişime katılma imkanları bulunmaktadır.
 4. Öğrenciler gitmek istedikleri dönemi başvuru formunda belirtmelidir.  2019-2020 Akademik Yılı için başka bir seçim dönemi şu an için planlanmamıştır. YÖK Başkanlığı gerekli gördüğü takdirde ilana tekrar çıkılabilir.   

 

   Önemli Bilgilendirme

Mevlana Koordinatörlüğü tarafından YÖK'e gönderilecek listede yer alan öğrenciler “aday öğrenci” statüsündedir. Üniversitemizden yurtdışına gitmek için seçilen aday öğrenciler gitmek istedikleri üniversiteden “Kabul Mektubu” ve “Öğrenim Protokolü”nü onaylatmalıdır. Bu iki aşamanın tamamlanmasıyla öğrenci Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmaya hak kazanır.

 

Burslar

Yurtdışındaki Yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize gelecek olan öğrencilere aylık burs miktarı ve diğer özel kriterler YÖK ilanı ile belirlenecektir.

Öğrencilere ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. Öğrencinin gideceği ülkeye göre belirlenen burs tutarının %80'i kadar bir ön ödeme yapılır. Geri kalan %20'lik burs tutarının ödemesi, başarılı olunan derslerin toplam kredisinin, almakla yükümlü olunan tüm derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır. Gidecek olan öğrenciler için aylık burs miktarı ve diğer kriterler için tıklayınız.

 

DUYURULAR

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü 14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 2541000 /1047 Fax: +90 374 2534677
 • EPosta: mevlanaibu.edu.tr
Top