-->

2019-2020 ACADEMIC YEAR PROJECT BASED INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME APPLICATION RESULTS

02 July 2019

2019-2020 ACADEMIC YEAR PROJECT BASED INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME APPLICATION RESULTS

 

"Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" ve "Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemeler İle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" uyarınca; 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen alanlarda, Proje bazlı (Gelen/Giden) öğrenci ve (Gelen/Giden) öğretim elemanı değişimleri ve süreleri Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 26.06.2019 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

For the list of chosen projects, please click here.

  • Address: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mevlana Exchange Programme Office 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 2541000/1047 Fax: +90 374 2534677
  • EMail: mevlanaibu.edu.tr
Top