-->

MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME STUDENT APPLICATIONS FOR 2020-2021 ACADEMIC YEAR

18 February 2020

MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME STUDENT APPLICATIONS FOR 2020-2021 ACADEMIC YEAR

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci (burslu) ve öğretim elemanı (yolluklu) değişimini mümkün kılan ve bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsayan bir programdır.

APPLICATION DATE:   17 FEBRUARY 2020- 20 MARCH 2020

 

Application Criterias:

  1. Başvuru tarihleri 17 Şubat- 20 Mart 2020 tarihleri arasındadır.
  2. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması (2.5/4.00) olması gerekmektedir. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması (3.00/4.00) olması gerekmektedir.
  3. Öğrenciler %50 Genel Not Ortalaması ve %50 Yabancı Dil Puanı ile oluşan Mevlana Puanına göre değerlendirmeye alınacaktırKabul edilen öğrenci ve akademik personel sayısı YÖK’ün üniversitemiz için vereceği kontenjan ile sınırlandırılacaktır.

Mevlana Değişim Programı Başvuru için Akademik Takvimi;

Başvuru İçin Yapılması Gerekenler:

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerimiz aşağıda linkleri verilen “Aday Öğrenci Başvuru Formunu” ve “Öğrenci Bilgi Formunu” doldurup çıktısını aldıktan sonra imzalayarak Koordinatörlüğümüze aşağıdaki belgeler ile birlikte ulaştırmaları gerekmektedir.

Başvuru için teslim edilmesi gereken belgeler:

  1. Öğrenci Bilgi Formu
  2. Aday Öğrenci Başvuru Formu (imzalı)
  3. Onaylı Transkript
  4. Yabancı Dil Belgesi

Önemli Bilgilendirme: Mevlana Değişim Programı’na katılacak öğrencilerin seçimi YÖK tarafından yapılmaktadır.

  

Başvurular ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

  • Address: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mevlana Exchange Programme Office 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 2541000/1047 Fax: +90 374 2534677
  • EMail: mevlanaibu.edu.tr
Top